top of page

VANHOJEN VOIMAVARA FIKSUSTI KÄYTTÖÖNUuden tekemiseen on tarvetta koska huomisen iso kuva on niin monin tavoin ongelmallinen.


Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee 20 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2060 yli 65-vuotiaita on jo lähes 30 prosenttia väestöstä.


Tilastokeskuksen 2015 väestöennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2030 enää 882 000 alle 15-vuotiasta kansalaista, saman verran kuin vuonna 1894. Vielä 1980-luvun alussa joka viides suomalainen oli alle 15-vuotias.


Ennusteen mukaan alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä pienenisi 14 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.


Väestöllinen huoltosuhde muuttuu siten, että vuonna 2032 jokaista sataa työikäistä kohden on 70 lasta ja eläkeläistä. Vuonna 2060 heitä on jo 76.


Vuonna 1975 syntyneistä, 40 vuotta täyttäneistä naisista joka viides viettää satavuotispäiväänsä. Samanikäisistä suomalaismiehistä yhtä vanhaksi elää joka kymmenes. Niin käy, jos kuolleisuus jatkaa laskemistaan kuten se on tehnyt viime vuosikymmenet.


”Ihmisen elinikä on pidentynyt 300 vuoden ajan. Jo pitkään elinikää on tullut lisää kolme kuukautta vuodessa. Se on tuonut ihmisille kymmenen lisävuotta 40 vuoden aikana,” kertoi professori Marja Jylhä Tampereen yliopistosta.Myös työikäisten määrä vähenee, vuonna 2009 työikäistä väestöä oli 3,55 miljoonaa, määrä oli 2015 laskenut 70 000:llä.


Tämä alkoi näkyä jo 2018 kun työelämässä syntyi kohtaanto-ongelma työpaikkoihin ei löytynyt enää sopivia tekijöitä.


Kolmas elämä muodostaa huomattavan osan elinkaarestamme. Silti ainutkaan maa ei ole ryhtynyt vielä kunnolla toteuttamaan ”kaikenikäisten yhteiskunnan" edellyttämää politiikkaa

Ikäääntyneille tämä ¨eläketyön¨ kehitys tarjoaa kivat työolot ja helpon tavan toimia missä ja milloin vain kun kyse on tietotyöstä. Saatamme joutua ratkomaan sosiaalisen kontaktin ongelmia kokonaan uudella tavalla.


Suuret ikäluokat ovat myös ensimmäisiä veteraanidiginatiiveja, joiden kuluttamisessakin korostuu teknologiaverkkokaupat, ostokanavat, älykommunikaatio ja muut digitaaliset laitteet, tietokone, kodin internet yhteys ja älykäs matkapuhelin koetaan välttämättömäksi kuten kaikenikäisen keskuudessa.

Suomessa on huutava pula osaavasta työvoimasta.

Työhalukkaat eläkeläiset voisivat olla merkittävä reservi ja mentorivara opastamaan nuorempia.

Vanhojen työ ei ole nuorilta pois.

Pikemminkin kahden ikäryhmän intressi olisi tukea toisiaan.322 katselukertaa

Debatti & lisätieto

Näyttökuva 2021-6-15 kello 15.09.42.png
Näyttökuva 2021-8-20 kello 16.04_edited.png
bottom of page