top of page

Eläkeläiset muodostavat nyt työvoimareservin

Työvoimapula iskee uuden vuoden alussa niin pahasti että eläkeläisiä kutsutaan takaisin töihin auttamaan työikäisten sairastaessa. Hyvinvoivat pluskuusvitoset muodostavat merkittävän reservin yhteiskunnassa Tätä kannattaa miettiä jo huoltovarmuussyistäkin koskakriisejä tulee enemmänkin. Sairaanhoito, rokotukset, lastenhoito, liikenne, kauppa.

Oletko valmis keikalle - Sinä riskiryhmäläinen?

Epidemia rasittaa jo peruspalveluja raskaalla kädellä. Uuden virusvariaation vaikutukset sairastuneelle ovat aiempaa lievemmät, mutta yhteiskunnalle ankarat, koska tauti kaataa niin suuren osan kerralla sairasvuoteeseen tai karanteeniin. Omikron näyttää aiheuttavan kuitenkin melko lievän taudin, mutta kuolinluvut ovat kuitenkin kasvaneet järkyttävään määrään.

Asiantuntijoiden mukaan omikronin pahin vaihe kestää 6–8 viikkoa.Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sanoi 5. tammikuuta, että testiluvuista voidaan päätellä, että todellinen tartuntamäärä on varmistettuja tapauksia suurempi. Testaukset ja jäljitykset eivät enää pysy tartuntojen perässä.Lähiaikoina Suomen kansan hiukset nousevat pystyyn sairastumislukujen edessä. Lähiviikkoina monet yhteiskunnan kriittiset toiminnot, kuten terveydenhuolto, ruokahuolto ja liikenne voivat ajautua vaikeuksiin. Suomessa keskustellaan nyt siitä, miten uudessa tautitilanteessa voitaisiin turvata työvoiman riittävyys, kun koronaviruksen muunnos leviää nopeasti ja poissaolot kuormittavat monia aloja. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Puolustusvoimilta virka-apua koronatilanteen hillitsemiseen, kertoi peruspalveluministeri Krista Kiuru MTVn Uutisille. Ministeriö pyytää Puolustusvoimia varautumaan avunantoon, joka vastaa noin 5 000 henkilön kahden kuukauden työpanosta. Entäpä eläkeläistyön reservi ja miten se voitaisiin toteuttaa, sitä pitäisi ideoida. Tämä kaikki vaikuttaa myös eläkeläisten työntekoon, osallistumiseen työelämään, Osa-aikainen tai projektiluontoinen työ kiinnostaa useita. Paljon ihmisiä kohtaavat työt eivät ole useimmiten mahdollisia mutta paikasta riippumaton koti ja freelance työ ovat.

+65 VUOTIAIDEN ELÄMÄN AIKANA EI MUUTTUNUT VAIN KOKO MAAILMA, VAAN MYÖS VANHAT PÄIVÄT.

Tämä uusi vanhuuskäsite, kolmas elämä, vaikuttaa koko yhteiskuntaan perusteellisestise on syytä oppia itsekin elämään. ”Käsityksemme vanhuudesta on vanhentunut.” ”Vanhuus” on ymmärrettävä uudella tavalla. Kaksi saavutettua lisävuosikymmentä on etu jota kannattaa käyttää viisaasti. Kolmas elämä on puhunut ei vain tämän eläkeläispolven aikana tapahtuvasta koko elämän loppuvaihetta koskevasta muutoksesta; pidemmästä ja paremmasta elämän jaksosta, vaan myös miten väärä kuva ikäihmisistä ylipäätään vallitsee. Olemme puhuneet paljon myös miten paremmin aiempaa pitkäikäisempien, terveempien ja toimintaa ja useimpien omaa halua toimia yhteiskuntaelämässä voitaisiin kehittää jopa vapaaehoisen ja omaehtoisen eläkkeeltä töihinpaluun merkeissä. KATSO OHJELMA TÄSTÄ...

Kolmannen .ohjelmakauden viimeisessä KOLMASELÄMÄ tv-ohjelmassa puhutimme Suomen suurimman eläkeläisjärjestön Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppiä ja muutamaa muutakin keskeistä toimijaa ja julistimme Ajatusten myrskyn alkaneeksi eläkeläistyöläiisten panoksesta yhteiskunassa. Tämä on kutsu koko kansalle tulla ideoimaan miten uudet vanhat päivät ja ikäryhmien keskinäinen työnjakomme yhteiskunnassa tulisi järjestää. RATKAISTAAN YHDESSÄ TUUMIN: 1.Osaajapulaa työmarkkinoilla 2. Eläkeiän työkysymys 3. ja samalla oma tulevaisuutesi! SINÄ ITSE: Tule suunnittelemaan oman elämäsi pisin jakso:tekemisen eläkevuodet. Tulkaa siis mukaan oman elämänne uuteen sisällön suunnitteluun.

Eläkeläisten yhteinen AJATUSTEN MYRSKY Ajatusten myrsky prosessi pyrkii herättämään eläkeläisiä itseään sekä yhteiskuntaa tekemällä eläkeläisten muuttuneen elämän asioita tunnetuksi ja hakemaan keinoja heidän elämänsä parantamiseen osallistamisen kautta

Perustelut;

  • soteuudistus, hyvinvointialueet ja vanhuuuden muutos, kuntien uusi rooli

  • hopeatalous-kolmas elämä megatrendi,

  • pandemian vaikutukset

MITÄ? Ajatusten myrsky on alustettua yhteistuumailua; aivoriihi, jonka tarkoitus on edesauttaa eläkeläisten asemaa vapaaehtoisena erityskohteena; viisaus- ja kokemusvoimavarana helpottamassa työmarkkinoiden osaajapulaa vapaaehtoisella eläketyöläIsyydellä. Ideana on ratkoa yhdessä kolmea asiaa. Kuinka eläkeikäiset voivat helpottaa yleensä osaajapulaa työmarkkinoilla ja terveyden-, opetuksen-, tai päivähoidon työvoimaongelmaa,

  1. toiseksi miettiä miten ratkaistaan muuttuvissa ilmapiiri- ja olosuhdeilmastossa työpaikoilla syntyvä tunnelma jos ja kun edessä tämä eläkeiän työkysymys ja

  2. kolmanneksi saada teidät työelämässä ikänne puolesta vielä palvelevat samalla pohtimaan omaa eläkeiän tulevaisuuttanne - suunnittelemaan oman elämäsi pisin jakso: tekemisen eläkevuodet.

MITEN? Tämä ajatusten myrsky toimii niin, että tunnin mittaisenAsiantuntijakuulemisenjälkeen internet verkossa keskustelu ja ajatusten esittäminen jatkuu ideariihenä ”Ajatusten pallomeressä”, verkkosivuilla, jossa kaikki halukkaat pyydetään, saavat ja voivat heittää omia ajatuksiaan yhteiseen pohdintaan ja olla mukana ratkaisemassa haastetta uudenlaisesta eläkeiän ”työelämästä”, joka koskee meitä kaikkia halukkaita. https://www.ajatustenmyrsky.info

LÄHTÖKOHTA; Eläkeliiton Eläkkeeltä töihin -hankkeen 2020 lopulla tekemän kyselyn mukaan merkittävä osa eläkeläisistä on valmiita tekemään töitä eläkkeen ohella.

Lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti tekevänsä työtä eläkkeellä ollessaan -eli harkita osa-aikaista, mutta ehdottomasti vapaaehtoista, palkkatyötä eläkkeellä ollessaan. Tulkaa siis mukaan oman elämänne uuteen sisällön suunnitteluun.328 katselukertaa

Debatti & lisätieto

Näyttökuva 2021-6-15 kello 15.09.42.png
Näyttökuva 2021-8-20 kello 16.04_edited.png
bottom of page