top of page

TV KATSOJAN PIKAOPAS UUTEEN

Ilmainen e-kirja ja 75 oppikuvaa ALFASTUDION katsojille

EKIRJA SINULLE KLIK

GLOKALISAATIO

paikallisen iso uusi kuva

KUUNTELE KIRJAILIJAN RADIOHAASTATTELU

 

Tietokirjailija Veli-Antti Savolainen:

LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUU VALLAN KUMOUS 

 

Tietokirjailija ja kokenut lehtimies, Uuden Suomen ja Iltalehden ex-päätoimittaja,Veli Antti Savolainen on tehnyt Kunnallisalan Kehittämissäätiön Polemia-kirjasarjaan hätkähdyttävän paikallisuuden uutta kuvaa hahmottavan teoksen. Kirja toimii nyt myös tv-ohjelman oppikirjana Alfastudiossa Kolmas itsenäisyystaistelu asiatietoaineiston kanssa.

"Todistamme – huomaamattamme – historian suurinta muutosta lähiympäristössämme. Hallinnosta katsoen kuntien asema muuttuu rajusti ja kunnallinen itsehallinto heikkenee valtion ottaessa valtaosan kunnallisveron tuotosta ja toiminnasta kunnilta, pitäessään rahat, mutta jakaessaan liian heikoksi jääville maakunnille sote- ja aluetehtäviä – ilman veronkanto-oikeutta.

Kansalaiskatsannosta näkien lähiyhteisö muuttuu uusien radikaalien teknologioiden ja tekoälyn siivittämänä kokonaan toiseksi. Itseohjautuva liikenne muuttaa liikenteen yksityisen logiikan yhteiskäyttöisyyteen ja poistaa parkkitalojen ja -paikkojen tarpeen pääosiltaan. Kaupunkisuunnittelu joudutaan miettimään kokonaan uudella tavalla. 

 

Maailman ympäristökriisi ja kasvava väestö pakottaa ratkaisemaan miten kymmenmiljoonaiset megapolit saadaan ihmisen mittaiseksi pirstomalla ne samalla minipoleiksi, jossa ihmiset voivat vaikuttaa omaan lähielämäänsä.

Maailma keskittyy suurten finanssilaitosten ja monikansallisten yhtiöiden hallitessa varallisuutta ja maailmankauppaa, joka keskittyy yhä harvempien käsiin - vaikka köyhyys ja nälkä samalla vähenee. Euroooppa on menettänyt otteensa digitalisaatiossa kun Yhdysvallat on kaapannut sen suurten toimijoidensa ja urkintakoneistojensa haltuun. Ihmisten osa on jäänyt datakansalaisuuteen suurta maailmankuvaa katsoessa.

Samalla on kuitenkin syntynyt rajusti kasvava lähitalouden ja kokonaan institutionaalisen yhteiskuntarakenteen sivuuttava ”improvisoitunut sosiaalisuus”, internetin kautta toimiva uusi heimoutuminen, jossa ihmiset toimivat omaehtoisuuden ja väliaikaisuuden spontaanilla voimalla. 

Lähitalous vahvistuu kiertotalouden ja jakamisen kautta, se näkyy jo matkailu-, majoitus.- taksipalvelu ja 3D monistuksen kautta. Lähitalous vie maailmaa suuren globalisaatiokehityksen kautta kohti paikallistalouden ja toiminnan vahvistumista tuotantojen palatessa älyn kautta takaisin kotien lähelle.

Tätä globalisaation rinnalle syntyvää uutta paikallisuutta Veli-Antti Savolainen kutsuu ”glokalisaatioksi”.

- Ei tule asettaa glokalisaatiota vastapuoleksi maapalloistumiselle, koska ilman globaalia yhteistoimintaa maailman suuret haasteet eivät ratkea. Glokalisaatio tulisi kokea globalaisaation pienemmäksi kilpailijaksi, uuden talouden Daavidiksi joka haastaa keskittyvää taloutta, kommunikaatiota ja valtaa toteutumaan myös ihmisen mitassa. Sillä jos ihmiskunta menettää läheisyytensä suurille kaupallisille toimijoille seuraa siitä kapina, levottomuuksia ja äärivoimien voitto.

Savolainen haastaa ihmiset näkemään myös työn uudella tavalla osana lähiyhteisön omavastuullista kehittämistä robotisaation ja tekoälyn mullistaessa vanhan työn.

- Me joudumme myös, vaikkapa nelikopterien myötä kokonaan uusiin turvallisuushaasteisiin, sotien käyntiin ja lähiturvallisuusarvioihin.

- Maailman ympäristökriisi tuo uusia erilaisia ihmisiä naapuristoomme. Sitä varten paikallinen alkaa elää joko ristiriitojen tai monimuotoisuuden aikaa.Se on aina lähiyhteisön oma ratkaisu, jonka luonne joko vahvistaa tai hajottaa paikallisyhteisön."

---------------------------------------------

Kunnallisalan kehittämissäätiöltä paikallistumisen kirja

Glokalisaatio - paikallisen uusi iso kuva

 

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö on yleishyödyllinen, itsenäinen säätiö. Se rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, julkaisee lehteä ja kirjoja, keskustelee ja kouluttaa.

Tavoitteena on tukea kuntia ja maakuntia sekä parantaa niiden toimintamahdollisuuksia.

Säätiöllä on omia tutkimus- ja koulutushankkeita. Kaks järjestää myös yhteiskunnallisia ja kunta-alan seminaareja.

Polemiikki-lehdessä (laajalevikkisin kunta-alan julkaisu Suomessa) ja KAKSin kotisivuilla julkaistaan ajankohtaista kuntatietoa ja virittetään mielipiteiden vaihtoa.

Säätiöllä on kolme julkaisusarjaa: Ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua ylläpitävä Polemia-sarja, tutkimuksia julkaiseva Tutkimusjulkaisut-sarja sekä tutkimuksia ja mielipiteitä esittelevä Julkaisut-sarja.

Veli-Antti Savolaisen GLOKALISAATIO PAIKALLISEN UUSI KUVA ilmestyy Polemia.sarjassa.

Vuonna 1990 perustettu itsenäinen säätiö rahoittaa toimintansa sijoitustuotoilla.

vas alfastudiossa.png
AlfaStudio_5x4.jpg
kaks logo.png
alfa a logo.jpg
Näyttökuva 2018-10-21 kello 18.53.41.png

Kirjaa täydentävä tieto pähkinänkuoressa oppikuvina:

slideshow, vapaa käyttö opetuksessa. lähde mainittava, Klikkaa.

Lisätietoja;

Veli-Antti Savolainen, email: ajatusten.myrsky@gmail.com

tel + 358 44 0800 651

bottom of page