top of page
Smiling Worker
Näyttökuva 2021-8-20 kello 16_04_edited.png
Näyttökuva 2021-10-29 kello 14.30.30.png
Eläkeläisten yhteinen
AJATUSTEN MYRSKY

Ajatusten myrsky on prosessi ja aivoriihi joka pyrkii herättämään eläkeläisiä itseään sekä koko yhteiskuntaa tekemällä eläkeläisten muuttuneen elämän asioita tunnetuksi ja hakemaan keinoja heidän elämänsä parantamiseen osallistamisen kautta.

Työvoimapula iskee uuden vuoden alussa niin pahasti että eläkeläisiä kutsutaan takaisin töihin auttamaan työikäisten sairastaessa.

Hyvinvoivat pluskuusvitoset muodostavat merkittävän reservin yhteiskunnassa

Tätä kannattaa miettiä jo huoltovarmuussyistäkin koska kriisejä tulee enemmänkin.

Sairaanhoito, rokotukset, lastenhoito, liikenne, kauppa.

Oletko valmis keikalle - Sinä riskiryhmäläinen?

 

Perustelut;

  • soteuudistus, hyvinvointialueet ja vanhuuuden muutos, kuntien uusi rooli; rakenneuudistus

  • hopeatalous-kolmas elämä megatrend; vanhojen vaurastuminen ja  pitkä terve ikä

  • pandemian vaikutukset; yhteiskunnan toimintakyky, varautuminen

 

MITÄ?

Ajatusten myrsky on alustettua yhteistuumailua; aivoriihi, jonka tarkoitus on edesauttaa eläkeläisten asemaa vapaaehtoisena erityskohteena; työ-, viisaus- ja kokemusvoimavarana helpottamassa työmarkkinoiden osaajapulaa vapaaehtoisella eläketyöläIsyydellä. 

 

Ideana on ratkoa yhdessä kolmea asiaa.

  1. Kuinka eläkeikäiset voivat helpottaa yleensä osaajapulaa työmarkkinoilla ja terveyden-, opetuksen-, tai päivähoidon työvoimaongelmaa, 

  2. toiseksi miettiä miten ratkaistaan muuttuvissa ilmapiiri- ja olosuhdeilmastossa työpaikoilla syntyvä tunnelma jos ja kun edessä tämä eläkeiän työkysymys ja 

  3. kolmanneksi saada teidät työelämässä ikänne puolesta vielä palvelevat samalla pohtimaan omaa eläkeiän tulevaisuuttanne - suunnittelemaan oman elämäsi pisin jakso: tekemisen eläkevuodet.

 

MITEN?

Tämä ajatusten myrsky toimii niin, että tunnin mittaisen Asiantuntijakuulemisen jälkeen internet verkossa keskustelu ja ajatusten esittäminen jatkuu ideariihenä ”Ajatusten pallomeressä”, verkkosivuilla, jossa kaikki halukkaat pyydetään, saavat ja voivat heittää omia ajatuksiaan yhteiseen pohdintaan ja olla mukana ratkaisemassa haastetta uudenlaisesta eläkeiän ”työelämästä”, joka koskee meitä kaikkia halukkaita.

Ajatusten myrsky on uusi idea-ja yhteistyöväline

podcast > webinar > ideaattori > tiedon koneemme,

jolla varaudumme tärkeisiin kehityksiin ja megatrendeihin

Sinun puolestasi ja Sinun kanssasi tässä turbulenssissa ajassa. 

 

Äänesi kuuluu ja oppi tarttuu.

Lopussa olet taskut täynnä uusia ideoita.

Tutustu  Ajatusten myrskyyn ja ala osallistua ja osallistaa.

AJATUSTEN MYRSKYN ASIANTUNTIJAKUULEMINEN ALKAA TÄSTÄ

VOIT KÄYNNISTÄÄ OHJELMAN HETI KUN HALUAT

Olemme pyytäneet tiiviit, jämäkät mielipiteet viisailta alustajilta ja jaamme ne videolla Ajatusten Myrskyn alustuksina.

Loppu tapahtuu verkossa Sinun ja muiden toimesta.

Sano sanasi; sanan voimalla herätämme muita mukaan ja kuulemme Sinua.

1.VAIHE. 
KATSELE ENSIN TÄMÄ

ASIANTUNTIJAKUULEMINEN.    
9 PUHEENVUOR0A  YHTEENSÄ  60 MIN.

Näyttökuva 2021-10-21 kello 12.07.56.png
2.VAIHE.
LIITY MUKAAN IDEOINTIIN,
AJATUSTEN PALLOMERELLÄ
MENE >
LINKKIPALLOMERI.jpg

 Kannatusmittari + yhteiskehittäminen: 

 

Esittele ideasi ja mittaa suosio

AJATUSTEN MYRSKY

ON 

IDEOIDEN  

PALLOMERI

Näyttökuva 2018-12-7 kello 19.14.38.png

Ideaattorin kehittäjä

bottom of page